Select Page

Headquarters

O družbi

Družba PANONICA INVEST d.o.o. je bila ustanovljena 6.2.2002 kot GEDAX CONSULTING d.o.o., z zelo drugačnim poslanstvom. Ustanovitelja Karel Gerolt in Danijela Žula sta v začetku želela povezati slovensko in nemško gospodarstvo s prirejanjem slovensko-nemških gospodarskih forumov, kasneje pa sta razširila dejavnost še na 8 drugih držav.

Prvič se je družba srečala z vlaganjem v energetske projekte leta 2010, ko je v sodelovanju z družbo PANONICA ENERGETIKA d.o.o. in družbo INEA d.o.o., iskala rešite koristne izrabe toplote nizkega temperaturnega režima za produkcijo električne energije. Tehnična rešitev v obliki ORC sistema žal s strani JARSE ni bila priznana kot koristna poraba toplote in projekt ni bil izveden. 

Z vstopom v ZKPI je družba leta 2017 postala tudi lastniško povezana z družbo PANONICA ENERGETIKA d.o.o., ki je lastnica prve in edine biodizelske elektrarne, ki se nahaja v Benediktu in pasovno proizvaja slabih 1 MWh električne in toplotne energije. Družba se je preimenovala v PANONICA INVEST d.o.o. ter pričela izvajati poslovno politiko vlaganj primarno v energetske projekte. 

Ustanovitelj blagovne znamke PANONICA je Marko Žula, ki je pod to blagovno znamko leta 2008 organiziral investicijsko zadrugo PANONICA ZADRUGA z.b.o. v Gornji Radgoni, nato pa za zadrugo in njene partnerje ustanovil energetsko družbo PANONICA ENERGETIKA d.o.o.

EN

The company PANONICA INVEST d.o.o. was established in 2002. The company’s mission is to invest in advanced environmentally friendly production of electricity and heat, providing renewable energy sources, the development of infrastructure and investments in human health. Company introduces innovative financial instruments and enables safe and moderate growth of business partners’ investments.

Kontakt

Vodstvo družbe

Direktor: Marko Žula 

Prokuristka: Danijela Žula

Vodja velikih projektov:
mag. Vladimir Krajcer

Svet za investicije

mag. Vladimir Krajcer
Marko Žula, univ.dipl.prav.