Select Page

Inovativno in odgovorno financiranje

Družba PANONICA INVEST d.o.o. je bila ustanovljena leta 2002 s poslanstvom investiranja v napredno, okolju prijazno energijo, zagotavljanje obnovljivih virov energije, razvoj infrastrukture in zdravje. Panonica Invest uvaja inovativne finančne instrumente ter omogoča varno in zmerno rast naložb. 

Panonica Invest

Panonica Invest je investicijska družba, usmerjena v vlaganja predvsem v alternativne energetske resurse in v projektna infrastrukturna vlaganja, aktivni pa smo tudi v inovacijah in podpori novim energetskim tehnologijam ter v upravljanju s kripto valutami in investicijah v izboljšanje zdravja in kakovosti življenja.

Naša temeljna naloga je skozi sodelovanje v infrastrukturnih, energetskih in razvojnih projektih omogočanje stabilnega investiranja v kakovost življenja, bodisi skozi podporo alternativnim virom energije bodisi vzdrževanje vrednosti premoženja s pričakovanim letnim donosom v višini 15 odstotkov.

  • Alternativni viri energije 80%
  • Infrastrukturni projekti 45%
  • Investicije v zdravje in kripto valute 20%

Generalne usmeritve

Investicijsko politiko družbe PANONICA INVEST d.o.o. oblikuje Svet za investicije, ki vključuje poleg vodstva družbe tudi mag. Vladimirja Krajcerja, strokovnjaka za finance in dr. Dejana Pukšiča, strokovnjaka za moderne medije in marketing. Z investicijsko politiko družbe zasleduje specifične finančne in socialno-ekonomske cilje. 

Visok letni donos

Doseganje povprečnega letnega donosa v višini 15%.

Alternativni viri energije

Vlaganje v alternativne vire energije,
s poudarkom na možnostih pasovnega obratovanja

Infrastrukturni projekti

Vlaganje v infrastrukturne projekte na
področju Evrope kot kontinenta

Tehnološki razvoj

Razvoj in podpora razvoju novih
tehnologij na področju energetike.

Finančna podpora

Organiziranje finančne podpore za
projekte na področju energetike.

Investicije v zdravje

Izoljšanje kakovosti zdravja, življenja in počutja.

Kripto valute

Uporaba kripto valut za vzdrževanje vrednosti premoženja.

Prva biodizelska elektrarna v Sloveniji

Investicija v družbo PANONICA ENERGETIKA d.o.o.

Družba PANONICA INVEST d.o.o. je z vstopom v Zavod Krovni podjetniški inkubator, ki je v lastniški strukturi družbe PANONICA ENERGETIKA d.o.o., pričel z investicijami v obnovljive vire energije. Družba PANONICA ENERGETIKA d.o.o. je lastnica prve biodizelske elektrarne v Sloveniji, ki se nahaja v Benediktu v Slovenskih goricah, ki se nahaja 27 km SV od Maribora. Trenutno gre za edino tovrstno elektrarno v Sloveniji, njena lastnost pa je, neprekinjeno pasovno delovanje z močjo 950 KWh.

Podrobno o projektu

Biodizelska elektrarna uporablja biodizel iz izrabljenih rastlinskih olj, ki v osnovi predstavljajo ekološki problem, sedaj pa se iz teh olj pridobivata dva pomembna energenta – elektrika in toplota. Možno je uporabiti tudi druga rastlinska olja, odvisno od kraja uporabe elektrarne, od naravnih virov in od zakonodaje.

Biodizel iz izrabljenih rastlinskih olj ima pri zgorevanju dosti manj trdnih sajastih delcev, prav tako ima dosti manj CO2 v izpušnih plinih. Še dodatna vpliva na okolje sta hrup in potrebna površina, ki sta v prid projektu pridobivanja elektrike in toplote iz biodizla.

STROJNA OPREMA
Motor: 12-valjni (V60o) turbo diesel

Hlajenje: vodno hlajenje

Št. taktov: 4

Delovna prostornina motorja: 45842 cm3

Število vrtljajev: 1500 obr/min

Poraba goriva: 201 g/kWh pri 75% obremenitvi elektroagregata

Glavni rezervoar za gorivo:
50.000 l z dvojno steno, ogrevan s toplo vodo

ELEKTRO OPREMA

Generator: Sinhronski, 1000 kVA, samovzbujan

Regulacija: samodejna

Št. polov: 4

Število vrtljajev: 1500 vrt/min

Cos j: 0,8

Razred izolacije: H

Zaščita: IP21

Odstopanje frekvence: ± 1,5%

Natančnost stat. regulacije napetosti: ± 0,5%

Tranzientno odstopanje napetosti po nenadni spremembi
bremena za 70 % nazivne vrednosti v poz. ali neg. smer:
< 10%

Čas doseganja nazivne vrednosti po nenadni
spremembi bremena za 70%:
< 5s

Če bi želeli popolnoma preklopiti na obnovljive energetske vire, potem bi morali spodbujati tudi koklje, ki bi zagotavljalo zadostna povpraševanja po t. i. zelenih tehnologijah. Kar potrebujemo za doseganje tega, je večja regionalna in medsektorska povezanost.

Dr. Henrik Lund

danski inženir in profesor na Univerzi Aalborg

Biomaso moramo uporabiti bolj kakovostno, kot jo porabljamo sedaj. Najbolj kvaliteten del, ki nastane pri izgorevanju, visoko temperaturo, moramo preusmeriti v proizvodnjo električne energije in šele potem lahko porabimo preostalo energijo za ogrevanje.

Dr. Peter Novak

pionir izrabe obnovljivih virov energije v Sloveniji

Enostavno so obnovljivi viri trenutno edini viri električne energije, v katere se splača vlagati. Imajo z zakonom zagotovljen donos, ki ga s plačevanjem prispevkov iz lastnih denarnic zagotavljava vi in jaz. Ampak splača se finančno ali morda kot strateška naložba v prihodnost.

Dr. Rafael Mihalič

predstojnik katedre in vodja laboratorija FE UL

Energenti iz obnovljivih virov

Obnovljivi viri energije obsegajo vse energetske vire, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih (hidroenergija), fotosinteza, s katero rastline gradijo biomaso, bibavica in zemeljski toplotni tokovi (geotermalna energija). Večina obnovljivih virov, razen geotermalne in energije bibavice, izvira iz sprotnega sončnega sevanja.

Družbe PANONICA INVEST d.o.o. je vaš partner za dobavo različnih energentov iz obnovljivih virov. Zaradi lastne uporabe na eni izmed investicij, smo posebej specializirani na dobavo biodizla po standardu EN 14214. V ponudbi razpolagamo tako z biodizlom FAME kot tudi FAEE, izvora iz držav članic EU. Posebej lahko organiziramo tudi dobavo biodizla EU izvora, z lastnostmi, ki izpolnjujejo pogoje sistema DOUBLE-COUNTING.

Kontaktirajte nas

7 + 1 =